Oppgåve: 5B - Skriving: teksten og skrivaren

Individuelt: 

  • Oppsummer det du veit om Hilde sine styrkar og utfordringar.

I små grupper:

  • Del notata om Hilde sine styrkar og utfordringar. 
  • Prioriter eitt eller to område som er gode å begynne med når Hilde skal arbeide vidare med skriving. Begrunn dette. 
  • Korleis vil de rettleie Hilde? De kan velje om de arbeider vidare med denne konkrete teksten eller leggje ein plan for vidare arbeid med skriving for denne eleven.