Fagfilm: "Skriveprosessen til Hilde"

De har nå funne ut så mykje det er mogleg gjennom å sjå på teksten. For å få innsikt i skriveprosessen, må me snakke med Hilde sjølv. 

Medan du ser filmen: Legg merke til Hilde sine styrkar og utfordringar.