Erfaringsdeling: 5B - Skriving: teksten og skrivaren

Del erfaringar frå gjennomføringa av eit undervisningsopplegg med tredelt skriveprosess (planlegging, produksjon og revisjon). Kvar lærar trekker fram eitt element frå utprøvinga.