Oppgave til neste gang: Språk og holdninger i spesialundervisningen

Bestem dere for én elev hver (eventuelt samarbeid om én elev). Lag en skriftlig oversikt over ressurser (elevens og skolens), tiltak, forebygging og kompetansefortrinn for eleven du/dere har valgt.

Bruk skjemaet under. (Finnes på bokmål og nynorsk.)