Aktivering av forkunnskaper: Språk og holdninger i spesialundervisningen

  1. Tenkeskriving: Skriv ned for deg selv hva du tenker er felles kjennetegn for denne elevgruppa. Skriv i tre minutter. Målet med dette tenke- og skrivearbeidet er å hente fram bevisste og ubevisste kategorier og markører - enten de er gode og funksjonelle eller mindre gode.

  2. Samtale: Del noe av det du skrev med de andre.