Oppgave: Språk og holdninger i spesialundervisningen

Oppgave 1:

Individuelt (3 min):

  • Var det noe du la spesielt merke til i filmen eller fagsamtalene?
  • Var det noe der som du ikke hadde tenkt på før?
  • Var det noe som provoserte?

Del med de andre.

 

Oppgave 2:

Skriv ned hvilke betegnelser dere bruker på deres skole om elever, elevgrupper og skoletilbud både i formell sammenheng og i dagligtale (for eksempel "spesialelev," "tilrettelagt avdeling," "svak elev" og så videre)

Analyser deretter begrepene:

  • Gir begrepene eleven(e) en aktiv rolle i å kunne forme sitt eget liv, eller avspeiler de en passiv mottaker av støtte og hjelpetiltak?
  • Gir begrepene eleven(e) gode forutsetninger til å utvikle sin identitet som noe annet enn det å ha utviklingshemming/lærevansker?