Fagfilm: "Språk og holdninger i spesialundervisningen"

I denne fagfilmen blir språk og holdninger ytterligere løftet fram og diskutert.


Rettelse: Boka som nevnes i filmen, Funksjonshemmet er bare et ord (2004), er skrevet av Lars Grue, ikke Jan Grue.