Samtale: Hva er lese- og skrivevansker?

Del notatene fra filmene i par. 

Les gjerne teksten fra Utdanningsnytt.no om hvordan læreren snudde alt for Daniel-André Tande. 

Utdanningsnytt: Lærer Anne Marte snudde alt for Daniel: https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-laererarbeid-laereryrket/laerer-anne-marte-snudde-alt-for-daniel/170014