Oppgave: Hva er lese- og skrivevansker?

Ta stilling til påstandene under. 

Påstand 1:

  • Det er i dag mulig for elever med lese- og skrivevansker å lykkes med tekstarbeid på lik linje med andre i de fag jeg underviser i.

 

Fordel dere på en skala fra 1 til 4 (gå for eksempel til rommets hjørner)

  1. Helt enig
  2. Nokså enig
  3. Nokså uenig
  4. Helt uenig

Hver gruppe kommer fram til en begrunnelse for plasseringen sin og legger den fram for de andre.

 

Påstand 2:

  • Elever med lese- og skrivevansker må arbeide ekstra hardt for å klare seg godt på ungdomstrinnet / i videregående opplæring. 

Gjør på samme måte som på påstand 1.