Fagtekst: "Å kjenne igjen dysleksi"

Les fagteksten, "Å kjenne igjen dysleksi" som du finner under. Ta notater om disse emnene:

  • Kjennetegn på dysleksi
  • Hvorfor er det vanskelig å kjenne igjen elever med vansker
  • Hvordan tilpasse undervisning

Etterpå skal dere samtale med en kollega om noe i teksten dere fant spesielt interessant.