Oppdrag og erfaringsdeling: “Verden, tett og tom”

Teksten “Verden, tett og tom” var med i den nasjonale prøven i lesing i 2017.

Samarbeid i par om å planlegge praksisutprøving. En av dere eller begge gjennomfører oppgaven. Bli enige om når undervisningen skal gjennomføres og sett opp tidspunkt for erfaringsdeling.

Ta med “Verden, tett og tom” tilbake til klasserommet og gjennomfør undervisningsopplegget slik det er beskrevet i tekstressursen.

 

Erfaringsdeling: 

Etter å ha gjennomført oppgaven skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra oppdraget i den videre leseopplæringen for å gjøre elevene bevisste på at all lesing krever at de leser mellom linjene? 
  • Har du noen andre ideer til hvordan man kan arbeide med å lese mellom linjene i klasserommet?

 

Ressurser

Ønsker du å tilby noen av elevene i klassen en lettere tekst? Prøv teksten "Vann - økt 5" som er brukt på 5. trinn.

Tips til fordypning
Se kapittel 4, “Å lese med forståelse”, i boka God leseopplæring med nasjonale prøver  (2018) av Astrid Roe, Jostein Andersen Ryen og Cecilie Weyergang.