Diskusjon: Leseutfordring: Å lese mellom linjene

Diskuter i mindre grupper på tvers av fag med utgangspunkt i filmen dere nettopp så: 

  • Hvem av de to leserne svarte riktig på oppgaven? Og hvorfor?
  • Hvordan ville du ha jobbet med teksten “Verden, tett og tom” i klasserommet slik at elevene får en god forståelse av teksten?