Arbeid med tekst og diskusjon: Leseutfordring: Å lese mellom linjene

Les teksten “Løpe og hoppe” av Gro Dahle, og svar på tilhørende oppgaver. Teksten var med i den nasjonale prøven i lesing i 2017.

Diskuter i mindre grupper:

  • Hvilke opplysninger må leseren selv legge til for å svare riktig på oppgave 1, 2 og 3? 
  • På hvilken måte ligner leseutfordringene i de tre oppgavene til “Løpe og hoppe” på utfordringene i “Verden tett og tom”?