Oppdrag og erfaringsdeling: Hvordan følge opp resultatene fra årets nasjonale prøve i lesing?

La deg inspirere av artikkelen “Hvordan kan resultatene fra nasjonale prøver brukes i den videre leseopplæringen?”, skrevet av Cecilie Weyergang og Morten Skar.

 

Gå sammen med en kollega som underviser i samme fag, og velg ut en av tekstene fra årets prøve som er relevant for deres undervisning. Planlegg hvordan dere kan arbeide videre med teksten på ulike måter i klasserommet med utgangspunkt i resultatene.

Bli enige om når undervisningen skal gjennomføres og sett opp et tidspunkt for erfaringsdeling.

 

Spørsmål til erfaringsdeling:

Etter å ha gjennomført oppgaven skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under:

  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra denne undervisningsøkten i planleggingen av videre undervisning og læring?
  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra denne undervisningsøkten i arbeidet med andre tekster i ditt fag?