Fagfilm: "Hvilke ressurser finnes i PAS?"

Når elevene har gjennomført nasjonale prøver i lesing, blir resultatene publisert i Utdanningsdirektoratets prøveadministrasjonssystem PAS-prøver. Noen resultater kommer umiddelbart etter gjennomføringen – resten kommer etter at prøveperioden er avsluttet.

I denne filmen viser Morten skar (ILS, UIO) hvordan du kan bruke de ulike resultatvisningene i PAS - prøver. 

Det er viktig å være klar over at resultatvisningene i PAS - prøver må brukes i kombinasjon med selve prøven. Det anbefales at du har en PDF av prøven tilgjengelig når du skal analysere resultatene for dine elever.

Mens du ser filmen, legg særlig merke til de ulike måtene å sortere og vise resultatene på.