Diskusjon: Arbeid med resultatene

 1. Logg på PAS – Prøver og finn resultatene for din klasse (prøvegruppe).
   
 2. Velg resultatvisningen “Oppgave”. Bruk informasjonen i de tre kolonnene “Gruppens løsningsprosent”, “Nasjonal løsningsprosent” og “Avvik”. Her kan man se hvor vanskelige de ulike oppgavene er, og hvordan den aktuelle elevgruppen har prestert sammenlignet med landsgjennomsnittet på hver enkelt oppgave.
   
 3. Diskuter i mindre grupper på tvers av fag:

  • Hvilke oppgaver var krevende for elevene i klassen?
  • Hvilke oppgaver fikk elevene til?
  • Hva kan være årsakene til resultatene?
  • Stemmer resultatene med det vi trodde på forhånd?
    
 4. Diskuter: Hva bør vi, på bakgrunn av resultatene, jobbe videre med for å forbedre elevenes leseferdigheter?