Diskusjon: Hvordan følge opp resultatene fra årets nasjonale prøve i lesing?

Arbeid med nasjonale prøver - før dere ser på resultatene

Sitt sammen i mindre grupper på tvers av fag og diskuter ut fra spørsmålene under:

  • Hvilke tekster og oppgaver synes jeg var vanskelige?
     
  • Hvilke tekster ligner på tekster elevene møter i min undervisning?
     
  • Hvilke oppgaver tror jeg var krevende for elevene mine? Hvilke framgangsmåter måtte elevene ta i bruk for å svare riktig på disse oppgavene?

 

Forslag til struktur på diskusjonen: IGP

Individuelt: Tenk gjennom og skriv gjerne ned dine tanker knyttet til de tre spørsmålene.

Grupper: Del tanker med hverandre i mindre grupper, 2-3 stk.

Plenum: Oppsummer fra de ulike gruppene i plenum.