Arbeid med tekstressurs: “Avokadogåten”

Avokadogåten” var med i den nasjonale prøven i lesing i 2017.

 

 1. Les teksten Avokadogåten og gjør tilhørende oppgaver.

 2. Diskuter teksten i mindre grupper på tvers av fag:

  • Hva handlet teksten om?
  • Hvordan måtte du tenke for å løse de ulike oppgavene?
  • Hva er utfordrende i teksten “Avokadogåten”?
    
 3. Studer resultatrapporten til “Avokadogåten” og diskuter spørsmålene:

  • Hvilke oppgaver har vært utfordrende for elevene? Hvorfor er disse vanskelige å løse?
  • Hvordan må elevene tenke for å svare riktig på disse oppgavene? 
  • I et etterarbeid med “Avokadogåten”: Hva slags lesebestillinger, spørsmål eller oppgaver kan være relevante å gi til denne teksten for å støtte og styre elevenes lesing? (Ta utgangspunkt i fagteksten Hvordan kan resultatene fra nasjonale prøver brukes i den videre leseopplæringen?)