Fagtekst: “Hvordan kan resultatene fra nasjonale prøver brukes i den videre leseopplæringen?”

Les fagteksten “Hvordan kan resultatene fra nasjonale prøver brukes i den videre leseopplæringen?” av Cecilie Weyergang og Morten Skar.  Mens du leser teksten, legg særlig merke til hvordan naturfagslæreren i teksten bruker resultatene på enkeltoppgaver til å identifisere hva som har vært utfordrende med teksten.

Etter å ha lest teksten, tenk over individuelt:

  • Hvordan kan resultatene fra nasjonale prøver brukes til å identifisere elevenes faglige utfordringer?
     
  • I hvilken grad synes du naturfagslærerens tolkning av resultatene fra nasjonale prøver førte til målrettet undervisning for å fremme elevenes læring?