Diskusjon: Hva er nasjonale prøver i lesing?

Diskuter i mindre grupper på tvers av fag (3-5 stk):

  • Hvordan følger vi opp resultatene fra nasjonale prøver i lesing i dag?
     
  • Har resultatene noen betydning for måten vi planlegger og gjennomfører undervisning? På hvilke måter?

Løft spørsmålene opp i plenum.