Fagilm: "Hva er nasjonale prøver i lesing?"

I denne filmen forklarer Morten Skar, ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo (UiO), hva nasjonale prøver er, hva prøvene måler og gir en kort beskrivelse av tekster og oppgaver i prøvene."

Mens du ser filmen, tenk særlig over:

  • Hva er målet med nasjonale prøver?
  • Hva slags informasjon om elevene får vi fra nasjonale prøver som vi ikke får i klasserommet eller fra andre prøver?
  • Er det deler av elevenes lesekompetanse nasjonale prøver ikke måler? I så fall hvilke?

Diskuter spørsmålene over i par etter å ha sett filmen.