Tekstseminar: «Profesjonelle læringsfellesskap: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler»

Nå skal dere gjennomføre et tekstseminar etter IGP-metoden (Individuelt-Gruppe-Plenum).

 1. Individuelt: Les artikkelen Profesjonelle læringsfellesskap: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler​ (12 min)
  Bruk vedlagte tabell underveis i lesinga. I den første kolonnen skriver du ned det artikkelen beskriver som god praksis. Marker i notatet de områdene du mener at dere er gode på, og de områdene dere kan utvikle. I den andre kolonnen skriver du den samtalepraksisen du ønsker skal kjennetegne din skole. 
   
 2. Gruppediskusjon (13 min)
  Diskuter de ulike faktorene på god praksis som dere har kommet fram til individuelt. Bli enige om områder dere ønsker å utvikle og skriv dem på et eget ark.
   
 3. Plenum (5 min)
  Gruppene deler det de har kommet fram til i fellesskap. Ledelsen samler til slutt inn gruppearkene.
  Image
  Faksimile av artikkel