Samtale: Å gi tilgang til språket

Etter filmen:

  • Samtal i par eller i mindre grupper:
    • Hva er filmens budskap, og hva tenker dere om dette budskapet?
    • Trekk fram noe fra filmen som du syns er spesielt viktig.
  • Etter samtalen kan dere gjerne løfte fram noen innspill i plenum.

Bruk filmens tekst som støtte under samtalen:

Image
Plakat med teksten fra filmen "Å gi tilgang til språket"