Film: «Fra repeterende til utforskende samtaler»

I filmen "Fra repeterende til utforskende samtaler" møter vi en gruppe lærere som diskuterer skolens resultater fra nasjonale prøver. Det sentrale i denne filmen er hvordan disse lærerne snakker sammen. Underveis i filmen analyserer førsteamanuensis Kristin Helstad (UiO) samtalen, og hun peker på forskjeller mellom svak og sterk refleksjon.

Før filmen:

Studer denne ordskyen med begreper vi møter i filmen og bruk noen minutter på å summe om hva dere forbinder med begrepene. Er noen av begrepene synonyme eller antonyme?

Image
ordsky