Oppgave etter filmen

 1. Individuell tenkeskriving (2 min):
  • Er det elementer i filmen du kjenner deg igjen i? 
    
 2. Samtale i mindre grupper (8 min):
  • ​​Del tanker fra filmen og tenkeskrivinga.
  • Hvordan forstår dere begrepene i ordskyen etter å ha sett filmen?
Image
ordsky