Ikon med play-knapp

Oppstart av arbeid med Språkløyper

Hvordan arbeide i profesjonsfaglige fellesskap slik at lese- og skriveopplæringa blir en felles praksis i tråd med forskningsbasert kunnskap?

Målsettingen med denne pakken er å vurdere eksisterende lese- og skrivepraksiser. Den er også et nyttig startpunkt for arbeidet med å utvikle et "profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis." (LK2020, Overordnet del.)

Image
ordsky

 

  • Hva kjennetegner skolens lese- og skriveopplæringspraksis?
  • Hvilke områder innenfor lesing og skriving ønsker vi å videreutvikle?
  • Hvordan kan vi lære og utvikle oss gjennom utforskende samtaler?

 

Pakken er utviklet av: Unni Fuglestad, Marit Aasen og Anne Håland ved Lesesenteret, UiS og Iris Hansson Myran og Peter Mørk ved Skrivesenteret, NTNU.  

Oppstart av arbeid med Språkløyper

Denne økta er ment som et startpunkt for det videre arbeidet med andre pakker i Språkløyper. Målsettingen er å bygge en felles forståelse av hvordan lærere lærer av hverandre gjennom refleksjon og utforskende samtaler.

120 min