Ikon med play-knapp

Oppstart av arbeid med Språkløyper

Hvordan arbeide i profesjonsfaglige fellesskap slik at lese- og skriveopplæringa blir en felles praksis i tråd med forskningsbasert kunnskap?

Målsettingen med denne pakken er å vurdere eksisterende lese- og skrivepraksiser. Den er også et nyttig startpunkt for arbeidet med å utvikle et "profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis." (LK2020, Overordnet del.)

Image
ordsky

 

  • Hva kjennetegner skolens lese- og skriveopplæringspraksis?
  • Hvilke områder innenfor lesing og skriving ønsker vi å videreutvikle?
  • Hvordan kan vi lære og utvikle oss gjennom utforskende samtaler?

 

Pakken er utviklet av: Unni Fuglestad, Marit Aasen og Anne Håland ved Lesesenteret, UiS og Iris Hansson Myran og Peter Mørk ved Skrivesenteret, NTNU.