Fagtekst: "Å lese samansette tekstar i samfunnsfaga"

Les fagteksten “Å lese samansette tekstar i samfunnsfaga”  individuelt.

Medan du les: Ver bevisst på korleis du les teksten (strategiar, lesemåtar ol.). 

 

Diskuter i små grupper etter å ha lese teksten:

  • Korleis gjekk du fram for å finne all informasjonen i teksten “Å lese samansatte tekstar i samfunnsfaga”?
  • Korleis trur du elevane dine går fram når dei skal finne informasjon i samansette samfunnsfaglege tekstar?