Fagfilm: "Lesing i samfunnsfaga"

Denne filmen viser kva elevar kan oppleve som utfordrande i møte med multimodale tekstar, både i læreboka og autentiske tekster.

Medan de ser filmen: Tenk over korleis de støttar elevane i lesinga når dei møter ulike type tekstar.