Å tilpasse opprag til seks ulike lesarprofilar: Diskusjon

Samarbeid i par eller små grupper. 

Ta for dykk eit undervisningsopplegg de bruker som krev lesing av store mengder tekst, eller hent fram praksiseksemplet "Propaganda" frå økt 2 (sjå vedlegg under Ressurser).

  • Vurder korleis undervisningsopplegget er tilpassa ulike lesarprofilar. Fins det muligheiter for forbetringar med tanke på tilpassing til ein eller fleire av dei ulike lesarprofilane?