Å tilpasse oppdrag til seks ulike lesarprofilar. Aktivering av forkunnskapar.

Diskuter i små grupper, del så i plenum: 

  • Kva utfordringar opplever de at elevar støyter på når dei skal lese store mengder tekst?