Workshop etter IGP-modell: Praktisk utprøving med lesing av ulike kjelder

Gå i grupper og gjennomfør workshopen som det er skissert i vedlegga. Gruppe A skal bruke vedlegg A, og gruppe B skal få vedlegg B. (Vedlegga ligg under Ressurser)

I vedlegga kjem det fram korleis opplegget også kan gjennomførast med elevar.

 

Image
Dokument