Diskusjon: Kvifor lese ulike tekstar om same tema?

Drøft med utgangspunkt i artikkelen:

  • Korleis kan arbeid med multiple tekstar føre til utvikling av djupneforståing og kritisk tenking?
  • På kva måte kan ein leggje til rette for at elevane skal arbeide med ulike kjelder om same tema i dei ulike faga?
  • Kva erfaringar har de med slikt arbeid i eiga undervisning?