Prøv ut i praksis: Kvifor lese ulike tekstar om same tema?

Planlegg ei utprøving av dette praktiske opplegget med lesing av ulike kjelder med eigne elevar. Bli einige om kven som ønsker å prøve ut opplegget, og tilpass eventuelt spørsmåla elevane får til drøfting etter kva alderstrinn dei er.