Fagfilm: Arbeid med ord og omgrep - under og etter lesing

Fagfilmen fortset og går nærare inn på korleis ein kan arbeide med ord og omgrep under lesing, og på kva måtar ein kan leggje til rette for at elevane kan få bruke fagspråket sjølvstendig, både munnleg og skriftleg.

Ta gjerne notat undervegs i filmen. I neste øktelement er det lagt opp til diskusjon om filmen og teksten de las som førebuing.