Arbeid med ord og omgrep - diskusjon

Diskuter spørsmåla under i grupper:

  • Faga har ulike tekstar og sjangrar. Kva kjenneteiknar tekstane i dine fag, og kva kan vere utfordrande for elevane når dei skal lese desse?
     
  • Det er ein klar samanheng mellom ordforråd og leseforståing. Kva type ord kan vere krevjande for elevane i dine fag, og korleis kan de arbeide med å utvikle elevane sitt ordforråd?