Oppdrag før prosjektstart

  1. Videreformidle viktighet av og begeistring for kompetanseutviklingspakken til barnehagens ansatte.
     
  2. Gjøre hele personalgruppen kjent med kjernekomponentene (visualiseres ved hjelp av plakater som henges opp).
     
  3. Lage en implementeringsplan (tid for personalmøter med økt-gjennomganger, tid for ”trening” osv.) og sette av tid på et personalmøte til å snakke om implementering.
     

Les gjerne et utdrag fra Pål Rolands og Sigrun Ertesvågs bok om implementeringsarbeid: Ledelse av endringsarbeid i barnehagen (2013).