Gutter i barnehagen

Gutter og jenter er ulike fra naturens side. For eksempel tilegner gutter seg språk noe senere enn det jenter gjør. Jentene er tidligere ute med både å forstå og produsere språk, og ved treårsalder har jentene et rikere vokabular enn det guttene har. Ved fireårsalder utjevnes imidlertid de språklige kjønnsforskjellene. Til tross for at guttene tar igjen jentene når det kommer til språk og interesserer, deltar de mindre i språk- og leseaktiviteter i barnehagen enn det jentene gjør. Forskning tyder på at denne trenden vedvarer opp i skolealder. Bevisste voksne i barnehagen kan være med på å snu denne trenden ved å tidlig legge til rette for at både gutter og jenter får ta del i positive leseerfaringer og ulike språkaktiviteter med utgangspunkt i deres interesser og preferanser.

Lesesenterets holdning er i utgangspunktet at godt språkarbeid og god lese- og skriveundervisning er det gutter også trenger. Mye av denne holdningen gjenspeiler materialet i Språkløyper. Men vi konstaterer stor oppmerksomhet rundt temaet gutter og lesing. Derfor vil vi gjerne gjøre oppmerksom på hvilke deler av våre Språkløyper-ressurser (og andre ressurser) som spesifikt handler om denne tematikken.

Innen barnehage nevnes gutter og lesing i pakken Språk og leseaktiviteter, i fagfilmen Barns språkutvikling, og i Med blikk for språk i pakken Språkhverdag.

Arbeidsmåtene det legges opp til her, skal likevel ivareta både gutter og jenter.

Andre ressurser:

Lesegleder Åse Grimsby har laget Boktips med guttefokus (PDF-format), der hun presenterer 20 bøker med mye action for Lesesenteret, som er spesielt myntet på gutter fra barnehagealder til mellomtrinnet.

Skrivesenteret har ressurser som omhandler gutters interesser – som  Dinosauren som inspirasjon til språklege samtalar, vitser og gåter i Vil du høre en vits? Katta med slips og bildebøker i Bildebøker som inspirasjon for undring, lek og skriving skapt mye engasjement blant gutter i barnehagealder.