Diskusjon: Spesifikke tiltak - begrepsundervisning

Gruppeoppgave:

  • Hvilke erfaringer gjorde du deg i arbeidet med digitalt tankekart i klassen? Hvilke to punkter fra plakaten fokuserte du på i din undervisning for å få et mer inkluderende språkmiljø, og hva erfarte du?

Alle deler sine refleksjoner fra spørsmålene. Velg ordstyrer. Denne tar ansvar for at alle får delt sine refleksjoner i løpet av avsatt tid.