Prøv ut i praksis: Leseforståelse og vansker med ordavkoding

Samarbeid om å planlegge og gjennomføre en leseøkt for en klasse eller en gruppe der en eller flere av elevene har utfordring med ordavkoding. Noter ned erfaringer som kan deles med kolleger på neste samling. 

Ta utgangspunkt i en av tekstene som klassen ellers skal jobbe med i ett av fagene. Legg vekt på før-lese-fasen og ha fokus på hva som er viktig for at elevene skal forstå.  

Sentrale stikkord: leseoppdrag, målretting, bakgrunnskunnskap, tilrettelegging.   

Forslag til spørsmål i planlegging av førlesefasen:  

  • Hva kan være et spennende leseoppdrag til denne teksten? Kan man lage et leseoppdrag som bidrar til dypere forståelse av tekstens innhold (dybdelæring)?   
  • Er det noen ord/begreper som bør forklares i forkant? Eller er det mer hensiktsmessig å forklare etter hvert som elevene møter på ordene?  
  • Hvilken(e) bakgrunnskunnskap(er) kan bidra til at elevene skaper rikere forestillingsbilder når de leser?   
  • Trenger noen av elevene med lese- og skrivevansker noen ekstra tiltak for å kunne mestre leseoppdraget?