Fagfilm: "Avkodingsvansker og leseforståelse"

I filmen ser vi nærmere på sammenhenger mellom leseforståelse og vansker med ordavkoding.

Legg merke til og noter ned momenter fra filmen om det å gi elevene «gode leseoppdrag» som både måletter lesingen, vekker elevenes interesse og engasjement og kan bidra til dypere forståelse av teksten.  

Referanser:
Anderson, R.C. (2013). Chapter: Role of the Reader`s Schema in Comprehension, Learning and Memory. In Alvermann, D.E., Unrau, N.J., & Ruddell, R.B. (Eds.). Theoretical Models and Processes of Reading (6th ed.).(pp. 476 - 488). Newark, DE: International Reading

Elbro, C.(2007). Læsevanskeligheder. København: Gyldendal Uddannelse, 2007. Print. Seminarieserien.

Cunningham, A. E. & Stanovich, K. E. (1991). Tracking the unique effects of print exposure in children: Associations with vocabulary, general knowledge, and spelling. Journal of Educational Psychology, 83(2), 264.

Perfetti, C. A., & Hogaboam, T. (1975). Relationship between single word decoding and reading comprehension skill. Journal of Educational Psychology, .67(4), pp. doi:10.1037/h0077013