Introduksjon: Kartlegging

Målsetning med økta:

  • Øke kompetansen til å fange opp og kartlegge språkvansker.
  • Bli bevisst skolens rutiner når det foreligger mistanke om språkvansker.
  • Vite om aktuelle kartlegginger lærere kan gjennomføre.

Det er viktig å fange opp barn med språkvansker tidlig da vi vet at de har økt risiko for å utvikle:

  • Lese- og skrivevansker
  • Sosiale- og emosjonelle vansker
  • Atferdsvansker

Vi kan ikke stole på våre subjektive vurderinger alene, kartlegging er helt nødvendig og grunnlag for blant annet å:

  • Avdekke språkvansker
  • Identifisere utviklingspotensial
  • Legge grunnlaget for tiltakstenkningen

Vi skal i denne økta snakke om hva du kan gjøre når du er bekymret for at et barn kan ha språkvansker.  

 

Ressurser:

Ernst Ottem ”20 spørsmål om språkferdigheter – en analyse av sammenhengen mellom observasjonsdata og testdata”.

 

Litteraturliste:

Ottem, E.(2009) 20 spørsmål om språkferdigheter – en analyse av sammenhengen mellom observasjonsdata og testdata. Skolepsykologi, 1: 11-27.

Ottem, E.(2010) 20 Spørsmål om språkferdigheter. Statped

Ottem, E. Frost, J.(2010) Språk 6-16 Screeningtest, Manual III. Statped

Ottem, E. Frost, J.(2010) Språk 6-16 Screeningtest. Statped

Espenakk, U., Klem, M., Rygvold, A.L., Ottem, E., Satveit, V. (red)(2007) Språkveilederen. Bredtvet kompetansesenter 

www.statped.no