Refleksjon: Hvordan legge til rette for elever med språkvansker – 2

Samtale i par/grupper, oppsummering i plenum (15 min):

  • Hva gjorde mest inntrykk på deg?
  • Hvilke poeng tar du med deg videre?
  • Hva tenker du er viktig når du skal tilpasse klasseundervisningen for en elev med språkvansker?
  • Hvordan kan det legges til rette sosialt?