Prøv ut i praksis: Utforskende grammatikkundervisning

Bestem deg for en time der du vil prøve ut det samme som i filmen.

Målet med timen skal være at elevene får oppdage at de har kunnskap om både et ords innholdsside (altså hva det betyr) og et ords formside (altså det vi hører og det vi ser).

 1. Velg deg et ord og still elevene spørsmålet: Hva kan vi når vi kan et ord? (Et oppfølgingsspørsmål kan for eksempel være: Hva gjør vi med ordet når vi bruker det i en samtale?)
 2. La elevene første tenke selv i ca. 2 min.
 3. La de så dele sine tanker om spørsmålet i små grupper.
 4. La hver gruppe dele noe i plenum som du skriver på tavla.
 5. Bruk det elevene sier til å vise at når vi kan et ord kan vi noe som handler om betydning (ordets innholdsside) og noe som handler om form (ordets formside).
 6. La nå hver gruppe finne et nytt ord som de i fellesskap utforsker for så å fortelle om til resten av klassen. Oppdraget er at de skal si noe om innholdssiden og formsiden til ordet.

Skriv en kort logg rett etter undervisningen der du reflekterer over gjennomføringen.

Hjelpespørsmål:

 • Hva trengte elevene støtte til?
 • Hva opplevde du fungerte?
 • Hva synes du ikke fungerte?
 • Hva lærte elevene?
 • Hva ville du gjort annerledes neste gang?

Ta vare på loggen. Den skal brukes til erfaringsdeling på neste samling.