Oppgave: Utforskende grammatikkundervisning

Analyse av dagens praksis: Hvordan foregår din grammatikkundervisning i dag?

Last ned «Lottobrett». Kryss av og samtal om hva dere gjør mye av og mindre av. Fyll inn i de tomme rutene om du også gjør andre aktiviteter som ikke er nevnt.