Aktivering av førkunnskaper: Utforskende grammatikkundervisning

1. Individuelt:

Tenkeskriv i tre minutter om spørsmålet under, og ta vare på disse notatene. Du skal bruk de når dem når du jobber med fjerde økt:

  • Hva tenker du på når du hører ordet grammatikkundervisning?

 

2. Grupper:

Del tankene om grammatikkundervisning med hverandre, og diskuter: 

  • Hvorfor trenger vi grammatikkundervisning?