Fagfilm: "Hva er det vi kan når vi kan et ord?"

Filmen handler om hvordan en i undervisningen kan jobbe for at elevene selv får oppdage hva de allerede kan når de kan et ord.

Legg merke til og noter ned hva vi kan snakke med elevene om når vi retter fokuset mot ord.