Sirkelen for undervisning og læring: Prøv ut i praksis

Samarbeid om å planlegge en skriveoppgave i engelsk. Bruk sirkelen for undervisning og læring i planleggingen og matrisen til finne ut hvordan dere best kan bygge stillas for elevenes skriving i engelskfaget.  

Gjør dere observasjoner i utprøvingen og ta vare på elevbesvarelser til neste arbeidsøkt med Språkløyper.