Sirkelen for undervisning og læring: Diskusjon

Studer sirkelmodellen sammen og bruk både denne og informasjon fra filmen til å diskutere i små grupper, følgende spørsmål: 

  • Hvilke av sirkelens faser vil dere si er særlig representert i egen engelskundervisning?  

  • Drøft om det varierer på ulike trinn og eventuelt i ulike klasser.