Fagfilm: Stillasbygging på makro- og mikronivå

I denne filmbiten forklarer Anne Håland begrepet «stillasbygging» og hvordan dette skiller seg fra «hjelp» i skrivesituasjoner.

Mens du ser filmen, legg særlig merke til: 

  • hvordan begrepet «stillasbygging» skiller seg fra begrepet «å hjelpe» i skrivesituasjoner.
  • eksempler på hvordan læreren kan bygge støttende stillaser for elevenes skriving.