Sirkelen for undervisning og læring: Oppgave

Denne matrisen (Mariani, 1997) framstiller hvordan grad av «støtte» og grad av «utfordring» interagerer med hverandre for mer eller mindre ideell læring.  Samarbeid i små grupper:  

  • Studer matrisen og sett ord på hvordan dere forstår den.  

  • Hvordan kan kunnskapen om stillasbygging på micro- og macronivå og matrisen være nyttig kunnskap for deg som lærer?  

Image
Matrise engelskpakke